Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2012 do Tỉnh Đoàn Bình Phước phát động đang được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua trên các mặt đã giúp cho thế hệ trẻ Bình Phước nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo lời Bác. Tuổi trẻ Bình Phước hơn lúc nào hết cần giương cao ngọn đuốc sáng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, học tập, rèn luyện và lao động cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều ý kiến đánh giá về người, về việc, về tập thể cũng như về cá nhân. Đó là những lời khen ngợi, biểu dương hay phê bình nhắc nhở. Bao giờ Người cũng phân biệt mặt tốt mặt xấu, mặt thiện mặt ác… Người làm công việc ấy thường xuyên, gần như một người làm vườn cần mẫn, hàng ngày bắt sâu nhặt cỏ, tỉa lá cắt cành, vun xới cho những mầm cây. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức được nêu ra phù hợp với từng đối tượng. Từ đó Người khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới.

  1. Học tập và làm theo Bác: Trung với nước, hiếu với dân

Trung với nước, hiếu với dân là một truyền thống quí báu của dân tộc . Kết tinh văn hoá dân tộc, Hồ Chí Minh đã học tập truyền thống đó một cách xuất sắc nhất. Trọn cuộc đời mình, Người hy sinh tận tụy vì nước, vì dân để đất nước được độc lập. Bác nói: “ Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc”

Đối với thanh niên, Bác Hồ đã nhiều lần đặt câu hỏi : Mục đích học tập của thanh niên để làm gì “để phụng sự cho ai”? Và Người đã chỉ rõ : Thanh niên học tập “ để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”; Thanh niên phải ham làm những việc ích nước, lợi dân, phải đặt “ công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết”. Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh: “ Nhiệm vụ của thanh niên không phải hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhànhiều hơn?

Trong thực tế những lời dạy của người đã thôi thúc các thế hệ thanh niên Việt Nam chủ động, tích cực tham gia công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Bình Phước cần phải nêu cao tinh thầnvà truyền thống trung với nước, hiếu với dân. Trung thành với các chủ trương chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm túc chính sáchpháp luật của nhà nước

  1. Học tập và làm theo Bác: Đoàn kết, đạiđoàn kết

 

 

 

 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công thành công, đại thành công”

Luận điểm này đã trở thành tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Thanh niên cần phải “hoà hợp quyền lợi riêng rẽ của mình trong quyền lợi chung của dân tộc, đồng tâm nhất trí với toàn thể nhân loại, mưu cầu lợi ích chung của dân tộc”. Vậy yêu cầu của việc đoàn kết là gì? Theo Bác, trước hết phải đánh đổ chủ nghĩa cá nhân vì “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. “Chúng ta có thể khác nhau lắm nhưng chúng ta đều yêu nước tất cả. Hiểu nhau để cùng nhau, thương yêu nhau là đoàn kết”.

Thực tế ở một số cơ sở Đoàn, chủ nghĩa cá nhân “cái gì của tôi là trên tất cả” vẫn còn rơi rớt trong không ít đoàn viên, thanh niên do ảnh hưởng của lối sống ích kỷ, thực dụng. Trong quá trình học tập, xây dựng và phát triển đất nước, phải nhất thiết khắc phục tình trạng đó, bởi nó là cái chia rẽ chúng ta.

Thanh niên là lực lượng ưu tú trong xã hội cần phải đi đầu trong việc đoàn kết. Trước vận hội mới của dân, đòi hỏi thanh niên Bình Phước, không phân biệt nguồn gốc, dân tộc, quá khứ, phải nắm chặt tay nhau trong một khối đoàn kết thống nhất vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự trường tồn, hưng thịnh của giống Lạc Hồng.

3.Học tập và làm theo Bác: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Bác Hồ nói vắn tắt về 4 chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính: Cần : là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai…có Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy cũng làm được… Kiệm làtiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, bừa bãi… Liêm: là trong sạch, không tham lam… Chính: là thẳng thắn, đứng đắn… đối với mình, đối với người, đối với việc.

Bốn chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính là những phẩm chất đạo đức cần thiết cho mọi người Việt Nam trong việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, trong mọi hoạt động từ cuộc sống gia đình cho đến xây dựng đất nước.

Đối vớituổi trẻ tỉnh Bình Phước Cần, Kiệm, Liêm, Chính là phải tận tâm học tập, ra sức làm việc; tôn trọng kỷ cương, luật pháp; có chí chủ động, sáng tạo, tự cường, tự lập; trung thành, chính trực chống tiêu cực gian lận trong học tập, trong thi cử; có quyết tâm, đã làm việc gì thì phải đến nơi; có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học nữa, học mãi;tiết kiệm, gìn giữ bảo vệ của công…

Hồ Chí Minh luôn coi thanh niên là lực lượng nòng cốt của đất nước, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình. Mỗi lần nói, viết về thanh niên – thanh niên, Người thường nói và viết rất ngắn ngọn, đơn giản, nhưng rất sâu sắc; mục đích là làm cho mọi ngừơi đều có thể hiểu và thấy được trách nhiệm của mình để tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

Hồ Chí Minh cho rằng thanh niên là lớp người trẻ tuổi có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là lứa tuổi đang ở thời kỳ sung sức, vươn lên và đón nhận ham hiểu biết, khám phá, tự thể nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong công việc thực hiện lý tưởng, niềm tin và mục tiêu cao quý của xã hội. Đó là lứa tuổi có tính nhạy cảm nhanh với cái mới, cái đẹp và cái tiến bộ, mà ít chịu ảnh hưởng của những tiêu cực và thành kiến của quá khứ. Do vậy, nếu được giáo dục tốt , phù hợp với tính cách và tâm lý, một sự giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra những điều kiện vật chất, tinh thần cho sự phát triển tính cách, tâm lý đó, và biết định hướng, động viên đúng mực, thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa.

Hồ Chí Minh đã nói một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Ở đây, Ngừơi đã chỉ ra tuổi thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, như mùa xuân trăm hoa đua nở, tràn đầy nhựa sống. Đó là hình ảnh và xã hội luôn kỳ vọng, tin yêu.. Người khẳng định, thanh niên là những người có sứ mệnh với vận mệnh của Tổ quốc, những người chủ tương lai của nước nhà, là bộ phận quan trọng trong dân tộc: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”,Tuổi trẻ là bức vạn lý trường thành vững chắc”1 trong giữ gìn, xây dựng Tổ quốc. Theo Người, thanh niên “là những đội xung phong trên các mặt trận văn hóa, kinh tế, chính trị”,“là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ”. Người khẳng định bản chất tốt đẹp của thanh niên là “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” Người coi thanh niên là người kế tục và phát triển thành tựu của các thế hệ đi trước: “thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức các cháu thiếu niên nhi đồng”2.

Với cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người đã để lại những bài học vô giá đối với các thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước trên con đường phấn đấu trưởng thành. Thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước hiện nay nhận thấy rằng học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không khó, vì những điều Bác dạy đều gần gũi với đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy suy ngầm và rồi sẽ thấy những điều đó là lời vang vọng của ông cha thuở trước, là tinh hoa của dân tộc. Mỗi chúng ta, sau khi nhận thức và hành động theo tấm gương của Người đều như cảm thấy: “Ta lớn cao hơn”…

Hỡi những Đoàn viên, thanh niên Bình Phước, Bác Hồ muôn vàn kính yêu vẫn đưa tay nâng đỡ chúng ta lên cao tầm thời đại. Chúng ta cũng tự nâng mình lên với khí thế “ hào hùng, tiến bước” nhé !

Check Also

Dòng máy khoan cầm tay giá dưới 1 triệu đáng mua 2016

Có phải máy khoan tường đang là thiết bị được bạn quan tâm? Một chiếc …