Học tập những điều Bác Hồ dạy trong bức thư cuối cùng bác gửi cho ngành giáo dục 15/10/1968 – 15/10/2012

Kỷ niệm 44 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2012) chúng ta cùng nhìn lại những điều Bác dành cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên qua đó đúc kết những bài học có ý nghĩa trong việc dạy và học hiện nay.

Bác Hồ với thiếu nhi (ảnh Inte et)

Ngành giáo dục vừa bước vào năm học mới 2012-2013, giáo dục đào tào Bình Phước đang đứng trước những thời cơ thuận lợi cũng như những thử thách khó khăn. Để vượt qua những thách thức khó khăn cần phải có những điều chỉnh quyết sách đúng đắn, sự đoàn kết nhất trí, lòng quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân đặc biệt là đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước mới đảm nhận được việc dạy tốt, học tốt như Bác Hồ hằng mong muốn. Năm học này Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.Vì vậy, những điều Bác Hồ viết trong “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới” vẫn mang ý nghĩa sâu sắc và được thể hiện ở những điểm sau:

Trong phần đầu của “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới, Bác viếtthân ái gửi lời thǎm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu”. Bác chỉ rõ trong hoàn cảnh cả nước còn chiến tranh sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác nhấn mạnh, mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ.

Tình cảm sâu nặng, chân tình của Bác Hồ với các thầy giáo, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên và những lời khen đối với ngành giáo dục không chỉ khơi dậy lòng yêu nghề, niềm tự hào đối với nghề, tinh thần trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo, công nhân viên mà còn khơi dậy ý thức học tập của học sinh, sinh viên trong những năm tháng ác liệt ấy.

Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng bộ và UBND tỉnh Bình Phước coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thư, Bác Hồ nhắc các thầy, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên ba điều sau:

Thứ nhất, Bác Hồ nhắc nhở thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tǎng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đốí trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng.

Thứ hai, Bác Hồ nhắc nhở: dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tuởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.

Thứ ba, Bác Hồ nhắc nhở các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn.

Cuối thư, Bác Hồ nhấn mạnh quan điểm: giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó. Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chǎm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới. Quan điểm giáo dục của Bác Hồ, lời dạy của Bác Hồ về xây dựng khối đại đoàn kết trong sự nghiệp giáo dục, việc làm rõ trách nhiệm của Đảng, chính quyền trong sự nghiệp phát triển giáo dục là những chỉ dẫn soi đường cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Bình Phước trong tương lai.

Người đã đi xa, nhưng sự nghiệp của người gây dựng vẫn còn đó, những lời dạy bảo ân tình của Người vẫn còn đó. Sự nghiệp mà cả cuộc đời Người đã hy sinh phấn đấu đang trông chờ vào thế hệ chúng ta. Để xứng đáng với sự quan tâm, lòng mong mỏi thiết tha và lớn lao của Bác, chúng ta phải khắc ghi và thực hiện lời Bác dạy, phải nổ lực hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của mình, phấn đấu hết mình để thực hiện nhiệm vụ vinh quang mà Bác và Đảng đã đề ra cho chúng ta: “Xây dựng cả nước thành một xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục, đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng được công cuộc đổi mới đất nước của dân tộc”. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải nỗ lực, đồng sức đồng lòng thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta phải thực hiện tốt phong trào thi đua hai tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  Là người thầy cần phải biết tận tâm với nghề, không ngừng tu luyện chuyên môn, phải thân thiện với thầy, thân thiện với cộng đồng, thân thiện với trò, biết yêu thương chăm sóc trò để “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Là học trò phải biết kính trọng thầy, thân thiện với môi tr­ường, phải không ngừng tu dưỡng đạo đức và chuyên cần học tập, học một cách chủ động, tích cực và sáng tạo, chống lối học tủ, học vẹt…

Kỷ niệm 44 năm (15/10/1968-15/10/2012) Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục lần cuối, những gì Bác để lại cho ngành giáo dục vẫn còn giá trị, đặc biệt là phương pháp của Bác Hồ: Học để làm, học sách vở gắn liền với thực tiễn. Trong thời đại công nghiệp phát triển vượt bậc, đòi hỏi phải có những con người thật sự giỏi, thật sự năng động và sáng tạo, nên trách nhiệm của những người thầy lại càng cao, nhiệm vụ càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Bởi thế cả thầy, cả trò phải ra sức học tập: Học lý thuyết áp dụng vào thực tế bằng phương pháp tư duy khoa học. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải chống các tệ nạn xã hội để đảm bảo một môi trường giáo dục trong sáng và lành mạnh trong một xã hội văn minh, tiến bộ. Có như thế, chúng ta mới thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”                                       

Nguyễn Văn Châu

Check Also

Dòng máy khoan cầm tay giá dưới 1 triệu đáng mua 2016

Có phải máy khoan tường đang là thiết bị được bạn quan tâm? Một chiếc …