Home » Uncategorized » Văn bản tỉnh doàn

Văn bản tỉnh doàn

Thông báo v/v Tổ chức Hội thi Thanh thiếu nhi với công tác tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 (12/8/2013)

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Thanh niên xung kích tuyên truyền bảo vệ rừng năm 2013 (12/8/2013)

Lịch trình Chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014(12/8/2013)

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014(12/8/2013)

Công văn v/v Triển khai tiêu chí thi đua năm học 2013 – 2014 (12/8/2013)

Công văn v/v trả lời Công văn số 45/CV-HĐ của BTV Huyện đoàn Bù Đăng(12/8/2013)

Quyết định V/v chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức vụ Bí thư Huyện đoàn Chơn Thành khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 (12/8/2013)

Quyết định V/v phân bổ nguồn vốn thu hồi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên kênh Trung ương Đoàn năm 2013 (12/8/2013)

Lịch làm việc của BTV Tỉnh đoàn tuần 33 từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/ 2013(12/8/2013)

Thư mời Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước” (8/8/2013)