Home » Công nghệ » Phải mua máy photocopy Ricoh MP 4054 chất lượng ở đâu?

Phải mua máy photocopy Ricoh MP 4054 chất lượng ở đâu?

Phải mua máy photocopy Ricoh MP 4054 chất lượng ở đâu?

chức năng nổi trội
chức năng thú vị nhất trên máy photocopy Ricoh MP 4054 là Department ID cho phép kiểm sát dùng đến máy theo từng account khác nhau. Nếu muốn sử dụng, người dùng phải kết nối mới có thể mở hết các chứng năng. Qua đó, chủ sở hữu của máy photocopy Ricoh MP 4054 có thể tuyệt đối giới hạn các chức năng cũng tương tự như biết rõ có bao nhiêu bản in và bản sao được tiến hành giúp kiểm soát tổng mức chi phí tốt hơn.

Tốc độ ngay lập tức
Đánh giá về máy photocopy Ricoh MP 4054
Tốc độ in của thiết bị photocopy Ricoh MP 4054 tốt. công dụng in, sao chụp 42 tờ một phút; phụ trợ độ phân giải chế bản 1.800×600 dpi; chụp tờ trước tiên chỉ trong 3,6 giây. Ngoài ra, máy phụ trợ độ phân giải chuẩn 600×600 dpi nên có thể quét tài liệu và gửi thông tin đã được số hóa đến nhiều nguồn nhận không giống nhau như: computer, thư mục chung hoặc riêng trên máy móc lưu trữ gắn ngoài. Nó cũng có khả năng chuyển trực tiếp dữ liệu cho người nhận qua e-mail. Chiếc máy photocopy đa chức năng này hỗ trợ chức năng fax chuẩn. đặc điểm khác biệt, chức năng quét tài liệu sang format PDF tạo thuận tiện cho doanh nghiệp lưu trữ, chia sẻ thông tin.